Pla integral de lluita contra la Pobresa

El Col·legi Parroquial Diocesà Santiago Apòstol és una Comunitat d’Aprenentatge, una escola que posa en la pràctica els set principis de l’aprenentatge dialògic a través d’actuacions educatives d’èxit, l’origen del qual està en la reeixida investigació educativa europea INCLUD-ED.

El 97% de les nostres famílies són gitanes en totes les etapes excepte en Formació Professional Bàsica (50%), i, en la majoria dels casos, amb problemes econòmics.

L’alumnat conviu dia a dia amb la nostra norma de convivència “M’agrada que em tractes bé”.

La inclusió (participació) dels diferents agents educatius és la garantia perquè aquest projecte funcione bé. Les fronteres entre el centre i l’entorn desapareixen i la creació d’una Comunitat d’Aprenentatge es converteix en una intervenció global.

El mes d’octubre passat, la Parròquia “Nostra Senyora dels Àngels” del Cabanyal, entitat titular del Col·legi Santiago Apòstol, va posar en marxa el projecte “Pla socioeducatiu integrat de lluita contra la Pobresa” gràcies a la col·laboració de l’Obra Social La Caixa de la Fundació La Caixa amb la convocatòria “Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social 2019”.

Estem realitzant activitats de suport socioeducatiu basades en un increment de la motivació mitjançant eines d’estímul psicosensorial. Es tracta d’un marc d’acció educativa integrada dirigida als principals elements de l’aprenentatge: des de la motricitat global fins al raonament abstracte.

Aquest projecte, d’un any de duració, compta amb diferents línies d’intervenció:

  • Tallers de robòtica i altres disciplines amb suport d’impressió 3D, aplicacions online i material específic. 

  • Activitats de suport i reforç psicològic per a l’alumnat que presenta seriosos problemes d’aprenentatge deguts a les dificultats personals. Aquest recurs se centra principalment en l’etapa d’Educació Infantil.

  • Realitzem dues sessions setmanals de la “Escola de Mares” on es treballen habilitats de criança positiva, optimització de recursos i educació per a la salut entre altres temes. Acudeixen més de vint mares.
  • El desenvolupament psicomotor és un element clau d’aquest projecte. És per això que el material de psicomotricitat i la instal·lació d’un rocòdrom són dos recursos primordials per a poder aconseguir els objectius marcats en el projecte.

Obra Social La Caixa compta amb una col·laboració de llarga trajectòria amb el nostre centre educatiu que ens permet continuar caminant cap a la superació de desigualtats.

Agraïm enormement a la Fundació la Caixa el seu compromís amb la Comunitat Educativa i  el nostre projecte educatiu.

Gràcies