Concesió del XVIII premi Sant Jordi

0

En la ciutat de València, a tres de novembre de dos mil disset, reunit estatutàriament en convocatòria extraordinària el Patronat de la Fundació Scout Sant Jordi, i constituït en Jurat del Premi Sant Jordi, presidit a aquest efecte per En Francisco Celda i Zaragozá, President de la Fundació, i actuant com a Secretària Na Montserrat Albiñana i Andreu, Secretària de la Fundació, en virtut del que es disposa en la Convocatòria i Bases del XVIII Premi Sant Jordi.

DECIDEIX:

1.- Donar per rebudes les candidatures presentades a aquesta convocatòria i prendre-les en consideració.
2.- El Jurat del XVIII Premi Sant Jordi vol deixar constància de l’alt nivell de les candidatures presentades enguany i l’excel·lència aconseguida en l’elaboració de les mateixes i agrair molt encaridament a les institucions que les han presentat, especialment pel grau de coneixement de la Fundació i les seues finalitats i pel suport i consideració que suposen a la labor que, en pro de la infància i joventut, desenvolupa la Fundació i, per extensió, l’Escoltisme, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
2.- Després d’estudiar-les detingudament i deliberar sobre la idoneitat de les mateixes, establir un sistema de votació a dues voltes, procedint a la mateixa.
3.- Atorgar la següent

FALLADA:

En atenció als mèrits que concorren:

a) Per la intensa labor educadora dels xiquets i xiquetes en condicions socials especialment delicades, formant-los, a més, com a futurs ciutadans, amb valors d’igualtat, solidaritat, justícia, respecte pels altres i el respecte per l’entorn, en la cultura de l’esforç com a fórmula per a la consecució de la felicitat i la realització, coincidents amb aquells que promou l’escoltisme.
b) Pel perfil fortament inclusiu del projecte i els seus programes, per l’amplitud i l’aprofondiment de la visió que, sobre la problemàtica de la formació integral de la infància –que inclou una especial cura i atenció a l’entorn familiar com a consolidador, potenciador i protector de l’aprenentatge i creixement personal del xiquet i la xiqueta-.
c) Pel caràcter de servei en voluntariat, que concita entorn del seu projecte educatiu la col·laboració de multitud d’agents socials, públics i privats, comprometint-los en un projecte de gran importància i llarga durada, El Jurat del Premi Sant Jordi acorda

CONCEDIR:

El Premi Sant Jordi en la seua XVIII edició (2017) al Col·legi Parroquial Diocesà Santiago Apòstol. CAUS @escalante 329 , a proposta de la Universitat Politècnica de València.

Es un honor per a nosaltres haver resultat guanyadors d´aquest premi, estem molt contents i agraïts, tant a la Fundació Scout Sant Jordi  com a la Universitat Politècnica de València per haver presentat la nostra candidatura.

El premi ens dona molta força per a continuar amb il.lúsió la nostra tasca diaria y no perdre les ganes de transformar i millorar les condicions de vida dels nostre alumnat i les seues families.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here